Đánh thức bản lĩnh đàn ông

Category Archives : Bệnh thường gặp

Home  >>  Bệnh thường gặp

Đau thắt lưng do mất trọng tải

Trong khi đau thắt lưng do trọng tải xuất hiện, do tác động đứng thẳng của cột sống và biến đi khi cơ thể được chuyển  sang tư thế nằm ngang thì ngược lại đau thắt lưng do mất trọng tải lại xuất hiện sau một thời gian cột sống duy…