Thế nào là liệt dương thần kinh và liệt dương nội phân tiết

Liệt dương thần kinh là gì? Dương vật cương lên là một hoạt động phản xạ phải qua tác dụng của vỏ đại não, trung tâm dưới vỏ não và thần kinh chu vi dưới tuỷ cột sống mới thực hiện được. Trung tâm thần kinh làm dương vật cương…