5 Đối tượng cần tránh xa Nghệ

Chúng ta vẫn thường biết đến nghệ với nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời, là gia vị chế biến nên những món ăn ngon bổ dưỡng… Tuy nhiên, với nhiều với nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng có một số đối tượng có hiệu quả xấu khi…