Tại sao giáo dục tình dục là cần thiết

Theo hội đồng giáo dục và thông tin tình dục Hoa Kỳ (SEICUS) cho biết, lợi ích của giáo dục tình dục bao gồm những mặt tích cực sau đây: – Thông tin: Cung cấp đầy đủ thông tin chính xác về mọi hoạt động tình dục nơi người như:…