Những loại rượu bổ chữa đau lưng, đau cơ do làm việc quá sức

Rượu tì giải Công hiệu: Khử phong hoạt huyết, ích tinh chi đau. Trị đau do phong độc xâm nhập thắt lưng, chân. Phối phương: Tì giải, Ngưu tất, Thạch hộc, Thục can địa hoàng mỗi thứ 90g, Phòng phong, Độc hoạt, Xuyên cung, Sơn thù du, Đương qui, Quế…

Đau thắt lưng do mất trọng tải

Trong khi đau thắt lưng do trọng tải xuất hiện, do tác động đứng thẳng của cột sống và biến đi khi cơ thể được chuyển  sang tư thế nằm ngang thì ngược lại đau thắt lưng do mất trọng tải lại xuất hiện sau một thời gian cột sống duy…